(rubrik saknas)

Jag tror inte jag var den enda Järfällabo som blev väldigt överraskad när jag fick klart för mig att den borgerliga alliansen ville höja skatten med 35 öre. Och eftersom höjningen annonserades i nära anslutning till det fullmäktigemöte som skulle ta beslutet hade man som medborgare ingen möjlighet att hinna sätta sig in i förslaget, än mindre påverka det. Men det kanske var avsikten?

Så till förslaget. Innan ett företag/organisation går till sina ägare/medlemmar och begär mer pengar avkrävs man regelmässigt en plan för hur man ska kunna effektivisera verksamheten och spara. Något sådant såg jag inte i budgetförslaget. Där står bara att man ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över alla verksamheters kostnadseffektivitet. Det verkar vara helt fel ordning. Det borde man ha gjort innan man begärde mer pengar.

Med en budgetomslutning på 3,6 miljarder föreslår man en skattehöjning som ger 47 miljoner, alltså 1,3 procent av budgeten. Inom en så stor verksamhet borde det inte vara omöjligt att hitta motsvarande besparingar.

När pengarna inte räcker tvingas man som privatperson att spara. Gäller inte samma sak för en kommun?Max