(rubrik saknas)

Vi som bor längs Stora vägen och dess sidogator i Bollstanäs är mycket nöjda med de förändringar i busstrafiken som SL och kommunen har gjort. Tillsammans med avsmalningen vid busshållplatsen vid Sutargränd kommer förändringarna sannolikt att innebära att hastigheten på Stora vägen sänks och trafiken minskar, vilket också varit avsikten. Tryggheten ökar, inte minst för de många barn och ungdomar som går och cyklar till Bollstanäs idrottsplats och skola.

Vi hade tidigare fyra busslinjer, fem om man räknar både 545H och 545V, som trafikerade Stora vägen. Våra hus passerades i högtrafik av nästan en buss i minuten. Nu har 545 och 534 fått andra sträckningar, vilket vi välkomnar.

Bullerstörningarna från busstrafiken har minskat för hundratals boende.

För anonyma signaturen ”Arga mamman” och andra boende på Sjukyrkoberget finns förskolor och skolor på närmare håll än i Bollstanäs. Det går fortfarande tre busslinjer, 529, 536 och nya 545, till Bollstanäs skola och förskola för dem som valt att ha sina barn där och inte kör dem med bil.

Förändringar har gett säkrare miljö för barnen