(rubrik saknas)

Veckans hjälte är den som sköter plogning av snö på gång- och cykelvägen mellan Skattegårdsvägen och Sörgårdsvägen.

Det är alltid sandat och välskött där. Ett stort tack.