(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Det finns fördelar med bostäder vid Råstasjön” den 22 januari:

Signaturen Helene argumenterar för fördelar med bostadsbebyggelse vid vår kära sjö, bland annat ”fler variabla sociala punkter” och ”ökad säkerhet under mörka tider”.

För mig är stora huskroppar som tränger sig på ett grönskande rekreationsområde och inkräktar på strandskyddet inte något positivt, snarare en styggelse.

Jag förstår att framträdande politiker gärna vill kunna visa att de leder en kommun som utvecklas – som får fler företag, fler i arbete, mer skatteintäkter och fler bostäder. Men det viktigaste för oss som bor i kommunen nu är väl att vi får så bra förutsättningar som möjligt för ett gott liv.

För oss är det inte positivt om man offrar uppskattade rekreationsmiljöer. Visst bör Solna också försöka hjälpa till att härbärgera stockholmsregionens ökande invånarantal, men det bör ske med måtta. Den föreslagna exploateringen är inte måttfull.

Den 22 januari hölls ett samrådsmöte om planerad byggnation, som blev lätt kaotiskt. Det tilläts ingen generell diskussion utan man hänvisades till informationsdiskar. Många blev irriterade över att det inte tilläts en gemensam diskussion om projektets många negativa sidor.

Det var alltså ingen politiker som framträdde offentligt – men det var ganska många där. När man pratade med dem visade det sig att företrädare för både Folkpartiet och Socialdemokraterna vill begränsa den föreslagna bebyggelsen norr och väst om sjön.

Det skulle vara förfärligt om det byggdes så många och så höga hus runt Råstasjön att naturupplevelsen nästan förintades. Låt oss hoppas att våra kommunpolitiker kan samverka på ett produktivt sätt för att begränsa förstörelsen.

Gustaf Holmius