(rubrik saknas)

Mitt-i-tidningarna har nyligen skrivit om förslaget att underlätta för privatuthyrning av bostäder. De förslag som Alliansens presenterat handlar om att snabbt göra fler bostäder tillgängliga, något som inte minst är viktigt i en stad som växer så snabbt som Stockholm.

Förslaget om kostnadstäckning handlar om att den som hyr ut sin bostadsrätt ska kunna få täckning för sina kostnader, vilket nog måste betraktas som en förutsättning för att fler ska lockas att hyra ut en lägenhet som de för tillfället inte använder. Kostnadstäckning innebär att hyran kopplas till de kostnader man har för lägenheten i form av räntor och avgift. Men det är också taket för hur hög hyra man får ta ut. Att man använder en schablonmodell är naturligt eftersom staten annars skulle behöva kartlägga varje enskild persons räntekostnader, något som vore både dyrt och olämpligt.

I förslaget finns också en möjlighet att pröva en hyra i Hyresnämnden. Om hyran är påtagligt högre än de kostnader den ska täcka ska den också sättas ned. Med fler lägenheter tillgängliga och med tydliga regler från början finns däremot inte samma behov av att retroaktivt kunna ändra hyran. Den modellen är dock förståelig idag, när många tvingas bo i gråa eller rena svartkontrakt med ockerhyror.

Lösningen på bostadsbristen handlar i första hand om att bygga fler bostäder, men i en snabbt växande stad behöver vi också göra insatser på kort sikt. Det finns undersökningar som pekar på att tusentals lägenheter skulle kunna frigöras med de nya reglerna för privatuthyrning. Det är bostäder vi inte har råd att säga nej till.

Oskar Öholm,

gruppledare (M)

civilutskottet i riksdagen