(rubrik saknas)

Rädda Barnens senaste rapport visar att 2 973 barn lever i barnfattigdom i Huddinge.

Vem bär då ansvaret för att åtgärda barnfattigdomen? Ansvarsområdena är självklart olika beroende var man verkar – nationellt, regionalt eller kommunalt.

Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar barnets vardag. Det ökar risken för mobbning, sämre resultat i skolan, sämre hälsa och färre möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Barnen begränsas bland annat av avgifter för fritidsaktiviteter, bussbiljetter och dyr utrustning. De kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en fika och hamnar utanför gemenskapen.

De får inte samma möjligheter som andra. Därmed berör frågan många verksamheter i en kommun som utbildning, social omsorg, fritidsverksamhet, barnomsorg, sysselsättning, kollektivtrafik med mera. Arbetet måste genomsyra samtliga områden och samverkan är nödvändig.

Lösningen finns delvis inom arbetsmarknadspolitiken men det kommer alltid att finnas föräldrar som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden. Deras barn har samma rättigheter och ska ha samma möjligheter till utveckling och tillgång till välfärd som andra barn. För att alla barns rätt till en skälig levnadsstandard ska bli en realitet i Huddinge behövs en långsiktig handlingsplan med insatser inom flera områden. En handlingsplan, och politiskt ledarskap i form av tydligt uppsatta mål och aktiviteter, tidsramar, uppföljningssystem. Den måste följas av resurser för genomförandet, såväl finansiella som personella. Ett aktivt redskap som gör skillnad för barn.

Rädda Barnens rapport är ett verktyg för att kunna arbeta med frågan. Det är inte den kommun som toppar listan med lägst barnfattigdom som självklart gör det bästa arbetet, förutsättningarna ser så olika ut, utan det är de kommuner som strategiskt, långsiktigt och aktivt arbetar för att minska konsekvenserna och andelen barnfattigdom som är de verkligt goda förebilderna. Vi förväntar oss att Huddinge tar sitt ansvar.