ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Sverige har i dag fler poliser än någonsin tack vare Alliansens politik. Vi har sedan 2006 satsat på såväl polisen som övriga delar av rättsväsendet. Satsningarna har gett resultat; enligt den nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) känner sig flera trygga när de går ut ensamma en sen kväll och färre oroar sig för att utsättas för brott jämfört med 2006. Trots dessa massiva satsningar och den positiva trenden, klaras för få inbrott, stölder och bedrägerier upp. Nacka kommun arbetar aktivt för att öka tryggheten. Trygghetsrådens arbete med närpoliser och lokal dialog, tillsammans med Nackapolarna, ett projekt med ungdomar för att förhindra andra unga från att hamna i utanförskap och i dåligt sällskap, har tillsammans bidragit till Nackas trygga miljö. Vi kunde bara för några dagar sedan läsa att Nacka placerar sig på femtonde plats i Sverige bland tryggast kommuner att bo i, enligt SKL. Men mer behöver göras. Svenska poliser är samhällshjältar som arbetar dag som natt för att ge oss en tryggare vardag. Men polisen i Stockholms läns resultat är dåliga när det gäller bostadsinbrott och stölder. Under 2011 genomfördes drygt fyrahundra bostadsinbrott i Nacka kommun. Samtidigt ansågs endast 2 procent av alla inbrott i hemmet och fritidshus i Stockholms län uppklarade. Människor måste känna sig trygga i sina hem. Därför behöver polisens effektivitet ökas så att fler bostadsinbrott kan klaras upp och gärningsmännen gripas. Vi moderater vill därför höja straffen för bostadsinbrott. Det skulle öka polisens incitament att utreda fler bostadsinbrott. Sverige har i dag många fler poliser tack vare Alliansens satsningar. Trots det klaras fortfarande alltför få inbrott, stölder och bedrägerier upp. Ingen ska behöva känna sig otrygg i hemmet eller utomhus. Därför vill vi ha höjda straff för till exempel inbrott, skärpa åtgärderna mot dem som begår brott upprepade gånger och ha fler samt effektivare poliser. Så fortsätter vi göra Nacka tryggare.

Hårdare straff ger ett tryggare Nacka