ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

De senaste veckorna har inneburit stora påfrestningar för oss bussförare – men framförallt på alla resenärer som väntat på bussar som kommit alltför sent eller inte alls.

Vi bussförare vill på detta sätt ge vår version av vad som skett med busstrafiken efter den 7 januari 2013 när tyskägda Arriva övertog busstrafiken i norrort, sammanlagt ett 60-tal busslinjer.

Först en återblick.

Numer handlas även kollektivtrafiken upp genom vanligt anbudsförfarande. Det billigaste och lägsta anbudet vinner. SL ställer krav avseende bussar, turtäthet, miljö, personal och på en mängd andra områden. Inom ramen för dessa krav ska så entreprenören göra sin vinst.

Förutom basen att öka mängden resande, så ligger den stora vinsten i att låta bussarna köra mer, genom kortare körtider på linjerna och kortare pauser för förarna. Det är där de stora förtjänsterna finns …

Det här är en utveckling som blivit tydligare och tydligare de senaste åren.

Ett, av många, exempel på detta: körtiderna på busslinjerna är satta så att vi i dag i princip inte kan hålla tiderna på någon enda linje vi kör. Och då pratar vi inte extremfall, utan vanlig normal vardagskörning.

Så – varför har trafiken inte fungerat sedan Arriva tog över?

Anledningarna är många – här har vi bara plats att peka på några fundamentala:

ANNONS

Avsaknad av utbildning:

Vi fick nya busstyper som de flesta av oss inte ens sett på vykort, än mindre vet hur vi ska hantera. Det här har fått till följd att otaliga turer har försenats eller ställts in, ibland på grund av så basala anledningar som att föraren inte kunnat öppna eller stänga bussens dörrar.

Avsaknad av aktivt ledarskap:

Administrationen och trafikledningen har varit kaotisk från dag ett.

Bussar saknas, förare kan inte kontakta trafikledningen vare sig via radio eller telefon (telefonerna har emellanåt varit avstängda), ­vilket fått stora konsekvenser .

Brister i trafikplanering:

En av de viktigaste anledningarna till de senaste veckornas problem står att finna i Arrivas trafikplanering gällande bussar och förare.

En förare kan ha upp till fem sex bussbyten per arbetsdag.

Om en förare blir sen på sin tur, så påverkar det nästa förare som ska ta över den sena bussen.

Avsaknad av utrustning:

Det saknas adekvat radiokommunikationsutrustning trots att ­Arriva sedan ett drygt år känt till sitt övertagande.

Bränsle saknas i depåerna, så bussar har ibland stannat på grund av bränslebrist

Arriva tog även över Råsta­garaget för snart ett halvt år sedan. Där dras fortfarande trafiken med stora problem, förarna är stressade och missnöjda, och passagerarna är frustrerade.

Bussförarna i Norrort