(rubrik saknas)

Undertecknad ifrågasätter Danderyds kommuns agerande vid val av konstnärlig utsmyckning i allas vårt offentliga rum.Då majoriteten i kommunfullmäktige i denna fattiga kommun inte har råd med eller intresse av ett konstanslag är man tacksam över erbjudande av verk, där upphovsmannen själv skaffar fram sponsor (kommunens kulturanslag håller en förhållandevis låg nivå).

Är det här den allmänna inställningen i många kommuner, att man kritiklöst godtar verk man får utan kostnad? Var finns kvalitetskontrollen där oberoende, högt utbildade, erfarna konstnärer konsulteras?

Kultur med kvalitet är för viktigt att åsidosättas!

Kerstin Kjellberg-Jacobsson