(rubrik saknas)

SVAR: ”Åk buss för framtidens skull” den 15 januari:

Tack! Tänk om alla tänkte i dina banor och också levde därefter. För det brådskar verkligen, det borde framför allt alla som har barn tänka på.

Ska de ha en bra framtid kan vi inte fortsätta som nu.

Ibland hör man: ”Nu ska garage byggas ut, för att vi måste ha två bilar”.

Varför? När man ändå får sitta i bilkö.

Att bära ett par matkassar ibland stärker bara muskler som annars ska aktiveras på ett gym. Man sparar tid och pengar och gynnar miljön!

Barnen är vår framtid.

Olli, 35