(rubrik saknas)

Olyckan i Djursholms Ekeby, då en bil krockade med ett tåg och släpades med flera meter längs spåret, slutade dessbättre lyckligt.

Ändå finns det väl nu anledning för kommunen att acceptera SL:s planer på en planskild korsning mellan Roslagsbanan och Danderydsvägen.

Med en allt mer ökande trafikmängd på Roslagsbanan kommer bommarna i framtiden att vara i nedfällt läge allt längre tid. Förutom att detta minskar framkomligheten ökar risken för olyckor i samband med bilköer likt olyckan häromveckan.

Risken finns även att både otåliga barn och vuxna kommer att chansa vid passagen.

Ekebybo