(rubrik saknas)

Håll tunnelbanan borta från Täby – med tunnelbanan kommer brottslighet och vandalisering. Det fanns en anledning till att ett aktivt gäng invånare på 80-talet stred för att upprusta Roslagsbanan i stället för att tillåta tunnelbana.

Nu upprustas Roslagsbanan och det blir dubbelspår och då finns det inget behov av någon tunnelbana.

Se över bussträckor och täthet i stället så tvärkommunikationen fungerar bättre. Satsa mera på tvärkommunikation – Stockholms city är inte det enda stället folk behöver åka till.