(rubrik saknas)

Att kulturhistoriska värden riskerar att gå förlorade på grund av Hälleberga gårds fastighetsägares planer för radhusbygge kunde vi läsa om i en artikel i Mitt i Tyresö vecka 51.

Läs bebyggelseantikvarie Lisa Sundströms rapport 2012:5 Stockholms länsmuseum och begrunda.

Det är skrämmande att Fredrik Saweståhl (M) ger ett så inkompetent intryck i artikeln och skyller helt irrelevant på att den politiska oppositionen vill smutskasta honom. Det tycks han klara galant på egen hand.

Det är inte första gången. Vi har fortfarande folkomröstningen i färskt minne. Dags för Fredrik att ställa sin plats till förfogande för en mer kompetent ordförande i kommunstyrelsen!

Nyfors kulturhistoriska värden måste räddas