(rubrik saknas)

Alla vi i Spånga och Tensta som håller på med volontär läxhjälp måste reagera när en ideell organisation får nej till läxhjälp. Ett människovärdigt samhälle bygger på att vi är beredda att stödja våra medmänniskor utan tanke på egen vinning. Därför är det en mycket farlig utveckling om Stockholms stad nu börjar neka bidrag till volontär verksamhet därför att den ”konkurrerar” med kommersiell verksamhet.

Mattecentrum, en politiskt och religiöst neutral ideell förening, har fått besked från Stockholms utbildningsförvaltning att deras stöd på 50 000 kronor per år dras in av konkurrensskäl. I dag får 3 500 elever läxhjälp i matematik av Mattecentrum. Dessutom får 100 000 stöd via nätet. Senare har skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) dementerat att något sådant beslut fattats.

Det beslut som uppenbarligen varit på gång kan få långtgående konsekvenser, särskilt i Spånga och Tensta där många inte kan betala för läxhjälp. För att nå dem som behöver läxhjälpen måste vi frivillorganisationer kunna samarbeta med skolor och förvaltningar. Vi behöver annonsera på skolors anslagstavlor, i informationsfoldrar och på hemsidor. Kan vi nu hindras att samarbeta med skolorna i Spånga-Tensta, stadsdelsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, därför att de måste vara ”konkurrensneutrala”? Kan rentav EU-fördragets bestämmelser om konkurrensneutralitet åberopas för att stoppa våra volontära insatser? Hindras den frivilliga läxhjälpen, kommer många elever i Spånga och Tensta att stå utan ett viktigt stöd i skolarbetet.

I Blåbandsrörelsens stadgar står att rörelsen vill verka för ”ett drogfritt samhälle byggt på solidaritet och gemenskap”. I detta ingår både att vi gemensamt betalar skatt efter förmåga för att finansiera välfärden och att vi själva ställer upp med personligt stöd till våra medmänniskor. Alla organisationer i Spånga och Tensta med liknande solidaritetsmål måste förenas för att försvara den volontära läxhjälpen. Utan den kommer skolresultaten i bli sämre.

Erik Lindberg, föreningskonsulent Spånga Blåband