(rubrik saknas)

Nu måste alla som kan protestera mot det planerade bygget längs Råckstavägen/Vällingbyvägen. Man planerar att bygga radhus mittemot den stora kraftstationen.

Jag har närstående där barnen drabbats av leukemi av att bo så nära en kraftstation.

Dessutom är detta en grön kil där många promenerar, åker skidor och vistas alla tider på året. Vem gynnas av att dessa radhus byggs? Inte är det de som verkligen behöver boende, som våra ungdomar och studenter. Detta bidrar endast med ett fåtal bostäder till en liten grupp välbärgade personer och gynnar dessutom inte ens dem på grund av den ohälsa det skulle medföra att bo där.

Trafiken ökar markant på Råckstavägen/Vällingbyvägen/Ångermannagatan/Täbylundsvägen på grund av den stora bebyggelse som redan finns i området. Dagens parkeringselände kommer att bli ännu värre.

Som stadsdelskontoret tidigare har påpekat är delar av området en biologisk spridningskorridor, som ifall bygget blir av måste offras för ett litet antal bostäder.

Mot bakgrund av detta bör planerna på kedjehus i Grimsta/Råcksta stoppas.