(rubrik saknas)

Stoppa våldföringen som pågår på Tyresö

Just nu ska det byggas och förstöras på snart sagt varenda grön plätt och fri yta som finns. Vad är det för politiker som godkänner denna våldföring på Tyresö? Allt ska koncentreras och tryckas ihop.

Det enda som inte byggs ut är servicen. Det började med att försäkringskassan försvann. Vi har ingen polisstation, som verkligen behövs. Man kan ju inte gå hem med en liter mjölk utan att bli attackerad.

Det kanske är dags att rensa upp i en del områden där det förekommer våld och bråk och förstörelse dagligen. Alla grupper som bara ställer till det kanske skulle skingras.

Jag vill att mina barnbarn ska kunna gå trygga till och från skola och aktiviteter. Tack för ordet.