(rubrik saknas)

Så här såg det ut på Sidensvansvägen.läsarbild
Så här såg det ut på Sidensvansvägen.läsarbild

Onsdagen den 5 december 2012 är det väl ingen som glömmer med det snökaos som var. Däremot glömde man oss som bor på Sidensvansvägen i Älvsjö, gatan som leder ned till Herrängens skola har inte blivit plogad till framkomlighet.

Ungar går mitt i gatan eftersom trottoaren inte är plogad. Varutransporter kan inte köra riskfritt och få möte då det finns snövallar på bägge sidor. Sophämtning uteblir.

Detta skrivs den 10 december 2012 och vi väntar fortfarande på plogning. Ska det behöva hända en olycka med barn inblandade innan gatan blir fri från snö?

Samtal med stadsdelsnämnden har skett utan positivt resultat.