ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Regeringen har beslutat att utöka rutavdraget för läxhjälp. Om lärare som bisyssla låter sig anställas i hemmen i Solna riskerar de att hamna i en jävssituation vid betygssättning. Självklart blir de mer benägna att sätta högre betyg för de elever som de undervisat i hemmen, de måste ju visa de betalande föräldrarna att den köpta undervisningen varit av god kvalitet.

Därför måste Solna kommun i anställningsavtalen gällande lärarna klart framföra att det inte är tillåtet att i hemmen mot betalning undervisa elever som går i någon av skolorna i Solna. Begränsning av bisysslor i anställningsavtal är vanligt förekommande för att undvika jäv och mot arbetsgivaren osolidariskt agerande.