(rubrik saknas)

Jag anser att oppositionens skuggbudget är ansvarsfull. Exempelvis tyder viljan att sänka avgifterna till musikskolan på medvetenhet om hur viktigt musikundervisning är. Särskilt med tanke på att avgifterna till musikskolan i Täby är Sveriges högsta.

Sommarjobb för alla unga är också ett alldeles utmärkt förslag. Det ger praktik och inkomst. Avgiftsfria gymnasieluncher är väl också något att sträva mot.

Att ge unga människor möjlighet till bra livsvillkor är att ta ansvar trots att oppositionens förslag skulle ge en mindre skattehöjning. Täby är en rik kommun.

Täbybo sedan 1962