(rubrik saknas)

Jag bor på Sandfjärdsgatan, höghuset längst ut mot Årstafältet. På gamla Årstalänken har bestämts att en del av Stockholms snö ska dumpas.

Torsdagen den 6 december började man ploga rent på Årstalänken för framkomligheten för lastbilarna och sedan började helvetet. På fredagen och lördagen stod lastbilarna på rad och väntade på att få dumpa snön som de hade på flaken. Det pågick dygnet runt, alltså både natt och dag.

Natten till lördagen sov jag ingenting eftersom detta höll mig vaken, motorernas brummande, vissa tutningar, flakens skrapande mot asfalten (detta vid tömning) och traktorernas skrapande och brummande.

Samma sak hände natten till söndagen, men med den skillnaden att jag lyckades sova några timmar tack vare öronproppar och kudde över huvudet. Natten till måndagen var lugn, men natten efter körde en bandtraktor fram och tillbaka på snöhögen för att platta till. Den har alltså kört framåt åt ena hållet och sedan backat tillbaka med det obligatoriska pip-ljudet.

Jag har svårt att förstå att detta är tillåtet eftersom det finns en lag som pratar om störande ljud nattetid. Vi har inte blivit informerade om detta någonstans vilket jag också finner helt otroligt. De har nu börjat att öka på höjden vid östra delen av länken och jag är nu orolig för att detta kommer att fortsätta hela vintern.