(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Gasverket byggde bara sex villor” den 25 december:

Det är roligt att fler skriver om Östermalm, Gärdet och Hjorthagen. Nu senast Mats Rehn (boken ”Hjorthagen och Runtomkring”), som rättar mina uppgifter om Hjorthagens bebyggelse.

Men som Mats Rehn kunde läsa i min insändare har jag mina uppgifter från Johan Holms bok ”100 skäl att älska Stockholm”, som skriver att Värtagasverket och Värtaverket stod för en stor del av bostadsbyggandet, bland annat barnrikehusen i tegel.

I den boken läggs stor vikt vid den år 1904 omstridda Hjorthagens kyrka i jugendstil, invigd 1909, som är en mycket ovanlig kyrka från 1900-talets början. Johan Holm skrev inget om trävillorna, så det kunde inte jag göra heller.