(rubrik saknas)

Vi är många i Vidja som skulle fått våra sopor hämtade före nyår. Vägarna var plogade och sandade men ingen sophämtning! Dålig framkomlighet enligt SRV. Stämmer inte alls. Vi betalar men får ingen sophämtning? Karin Gellborn