ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Föräldrar som bilcurlar sina barn till diverse evenemang typ förskola, skola, träningar, matcher, kurser, konserter med mera gör barnen en björntjänst.

Barnen får betala priset när de blir vuxna, i form av klimatförändringar, typ stigande medeltemperatur, torka, vattenbrist, stigande havsnivåer, översvämningar, stormar med mera, vilkas konsekvenser är svåra att överblicka.

Ett bra lokalt exempel på överdriven bilcurling är alla biltransporter med ett barn i varje bil till Dalskolan. Både på vardagar och helger.

Ibland är det rent trafikkaos på Krusbodavägen. Och inte minst: Undvik tomgångskörning! Detta gäller inte minst yrkesförare.

Vi kan spara tonvis med bränsle och luftföroreningar!

Att avstå tomgångskörning är en minimal uppoffring för en viktig sak.

Bekymrad morfar