(rubrik saknas)

På ett par ställen är det svårframkomligt vintertid. Speciellt om man har rullstol.

Bilden här intill är mitt emot Statoil på Lövstavägen. Jag tror man skulle behöva höja upp gångbanan alternativ dika ur vid sidan för att slippa sjöar som fryser och töar och ställer till det med underlaget så att det mest liknar Arktis.

Jag önskar även att entreprenören kör plogbladet ner i asfalten precis som förr. Men det kanske är en omöjlighet för att entreprenören ska kunna hålla sin budget?

Jag kan för övrigt meddela att jag inte fått något svar från kommunen eller entreprenören angående min synpunkt.