ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Dags att utreda tunnel för E18 genom Danderydden 8 januari:

Motorvägen som delar Danderyd har länge varit en källa till debatt. Vi är många som liksom Bengt Sylvan (FP) gärna ser en tunnel. Många ser framför sig ett grönt parkstråk som binder ihop kommunens västra och östra delar.

Skattebetalarna får dock stå för många miljarder om det inte samtidigt exploateras. Frågan är om vi Danderydsbor är beredda på den mycket kraftiga bebyggelse som krävs för att finansiera tunneln. En översiktlig beräkning i jämförelse med till exempel Norra Djurgårdsstaden skulle ge Danderyd en tät stadsmiljö som också skulle krypa in och förtäta i de i dag bebyggda områdena. 3 000 lägenheter och 200 000 kvadratmeter kontor skulle ge ett helt nytt Danderyd.

Inför en sådan stor förändring behövs debatt och samtal. En fråga av den här kalibern ska inte snabbutredas utan måste få ta tid. Majoriteten har tagit initiativ till att en handlingsplan tas fram för redovisning i april. Mer bråttom är det inte.

Carina Erlandsson (M) Isabella Jernbeck (M)