(rubrik saknas)

I Gamla Råsunda besöker jag min son då och då. Jag kommer med bil. I området hittar jag två parkeringsautomater. Den ena är ”tillfälligt avstängd” sedan i maj. Den andra accepterar varken kontantbetalning eller våra vanligaste kort, Visa och Mastercard.

Under det gångna året har två förändringar, som knappast innebär förbättringar, skett vad gäller parkering. Först ett beslut om avbiftsbeläggning av tid (kvällar, nätter, helger) som tidigare varit fri, och nu senast införandet av kortbetalning, och då med begränsade möjligheter att betala.

Solna stad ålägger mig ett ansvar att betala för parkering dygnets samtliga timmar, vardag såväl som helgdag. Även Solna stad har ett ansvar att förvalta. Det borde finnas en genomtänkt plan vad gäller samhällsnytta och tillgänglighet ur ett kundperspektiv. Ett beslut borde föregås av en adekvat konsekvensanalys. Det borde helt enkelt vara smidigt att parkera och betala. Så är det inte nu.

Eftersom ansvariga politiker och tjänstemän tagit besluten som krånglar till det för oss medborgare, skulle jag vilja fråga er – hur resonerar ni? Jag hoppas att 2013 blir ett år då beslut är väl genomtänkta och präglas av både klokskap och generositet! Lena T