(rubrik saknas)

Viveka Trolles gränd ligger på ett berg. Jag har 102 trappsteg hem från Astrakangatan. Det bor många åldringar här. De orkar inte gå ner till Ica-affären utan måste ta taxi dit.

Jag har pratat med SL som säger att det inte finns plats för en närbuss. Men kan postbussen stanna här borde en närbuss också kunna det.

Stadsdelsnämnden borde ingripa.