(rubrik saknas)

Det är många som tränar väldigt mycket och alla aktiviteter är inte alltid jättebilliga. Jag till exempel, rider och det är inte så billigt. Jag tycker att man ska få mer studie­bidrag så att det underlättar kostnaderna för alla ungdomar som tränar och för föräldrarnas ekonomi.

Ungdomar behöver träna och det är bra både psykiskt och fysiskt. Man kommer att orka mer i skolan och få bättre betyg om man håller på med en sport som man framförallt tycker är rolig! Och då kommer alla ungdomar att tänka mer på träning och sin hälsa och kommer förhoppningsvis inte börja testa droger, börja röka eller någonting dåligt. Även vårt samhälle kommer att bli bättre om det är fler högpresterande elever som sedan kan bidra till olika jobb som behövs i samhället.

Alltså ska staten satsa på det ungdomar tycker är kul, så de har motivation till skolan. Det är det alla vill, att ungdomar ska sköta sin skolgång och kunna försörja sig själva när de blir vuxna.

Jag förstår om ni tycker att vi som rider borde välja en billigare sport som fotboll, men alla tycker inte att fotboll är roligt så det är bättre att satsa på att betala lite för det man tycker är roligt i stället för att sitta hemma i soffan.

Mitt förslag är att man ska kunna ansöka om ett aktivitets-/träningsbidrag på 500 kronor som är en rimlig summa.

Miccan