(rubrik saknas)

Då jag och min fru har barnbarn som bor och går i skolan i Älvsjö har vi nu under vintern flera gånger i veckan åkt bil på Långsjövägen och Myrvägen i Älvsjö. En hemsk upplevelse då man tänker på att dessa gator är en skolväg för många barn och på vintern är det mörkt.

Snöröjningen är katastrofalt dålig. Höga snöhögar, som skymmer små barn, läggs upp på halva körbanor och modd gör det halkigt. Detta gör att bilar vid möten måste köra upp på trottoarerna. Trottoarer som inte plogas gör att skolbarnen utsätts för mycket stora risker eftersom de måste gå ut i körbanan.

Dessutom nyttjas sträckan som genomfart till Huddinge-Stuvsta av ett stort antal bilister. Jag anser att enheten trafik- och stadsplanering inte sköter sitt uppdrag. Tvärtom så utsätter de skolbarnen, och även vuxna, för i mitt tycke, fara för sina liv.

Morfar