(rubrik saknas)

Miljöpartiet fortsätter att styvnackat protestera mot Förbifart Stockholm.

Med ett Stockholms län som växer med runt 40 000 människor varje år behövs det mer av alla trafikslag. Det behövs satsningar på både spår och vägar.

När Miljöpartiet säger nej till Förbifarten säger de också nej till att regionen ska fortsätta att växa och utvecklas.

Men det är inte bara Miljöpartiet som behöver svara för sin utvecklingsfientliga politik. Så länge Socialdemokraterna räknar med Miljöpartiets stöd för att få majoritet i riksdagen och i stockholms­regionens kommuner är även de skyldiga att svara på frågan hur Stockholms län ska kunna utvecklas utan några nya vägar.

Tobias