(rubrik saknas)

Förhoppningsvis ägnar Posten större uppmärksamhet åt anmärkningar när de framförs på detta sätt.

Fortfarande har man inte åtgärdat bristerna på brevbärarnas cyklar. Dessa körs i trafiken inte bara saknande lyse utan även helt utan reflexer. Till det får man lägga extremt usla vägförhållanden nu under vintern.

Mest är det unga människor som tvingas utföra detta obestridligen farliga och hälsovådliga arbete. Medan höjdarna sitter där och tydligen bara räknar på sina bonusar.

Jonardo