(rubrik saknas)

Är det rimligt att höja parkeringsavgifterna i Stockholm då det planeras färre parkeringsplatser?

Dessutom tvingas man i dagsläget att stå felparkerad under städnätter på Kungsholmen då det ändå inte städas under de timmar förbudet gäller.

Avgiften borde sänkas. Är höjningen bara ett fult sätt av kommunen att få bilägarna att sälja bilen?

Jag skulle vilja ha ett rimligt skäl till höjningen.

Fridhemsplan