(rubrik saknas)

Vi tycker att alla elever på Språkintroduktion ska få sommarjobb i år, även de som är över 18 år. Vi som läser på Språkintroduktion har varit i Sverige kort tid och studerar svenska och andra ämnen för att komma in på gymnasiet.

Det finns flera fördelar med att ge alla sommarjobb. För det första lär vi oss mer svenska.

För det andra får vi erfarenhet från arbete och kontakter med arbetsgivare.

För det tredje är det tråkigt att vara ledig. Några ungdomar kanske kommer att bråka eller kasta sten om de inte får arbete.

För det fjärde tjänar vi pengar och tar ansvar för vår ekonomi.

Sammanfattningsvis vill vi ha sommarjobb för att nå våra mål i framtiden.

Elever på Språkintroduktion på Ross Tensta gymnasium