(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Med vilken rätt tar vi ifrån våra barn deras framtid” den 26 februari 2013.

Kerstin Olsson oroar sig över klimatförändringen, vilket är förståeligt. Men det är inte så enkelt att vi med våra flyg­vanor och vårt bilval skulle kunna påverka situationen.

Om det verkligen är den ökande koldioxidhalten i atmosfären som bär ansvaret för temperaturökningen så är det enkelt att ta reda på hur stor skuld Sverige har i detta:

Vår totala andel av världens årliga produktion av koldioxid är 0,16 procent – det vill säga 1,6 promille.

Kina ökar var sjätte vecka sina utsläpp med mer än vad vi i Sverige producerar på ett helt år!

Den bistra sanningen är att om vi i Sverige skrotar samtliga bilar, stänger all industri och alla lägger oss ner och dör på ett miljöriktigt sätt så kommer inte ens detta att på något vis förbättra jordens klimat.

Därmed inte sagt att vi ska avstå från att spara energi, men ingen ska inbilla oss att vi därmed räddar några isbjörnar …

Björn Sandberg