(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Säg nej till hetsjakten på de papperslösa” den 12 februari:

Till Miljöpartiet – termen ”Papperslösa” har tagits vid hos en del partier, detta för att ge en annan uppfattning om vad frågan egentligen gäller.

Papperslösa är en benämning på människor som uppehåller sig i landet utan rätt och tillåtelse, med förfalskade papper, eller helt utan papper.

Om de hade rätt att vara här så skulle de säkerligen ha fått uppehållstillstånd, då Sverige är ett av de mest generösa länderna. Anledningen till att man uppehåller sig illegalt är således en annan. Detta är ett brott i sig och dessa människor belastar ett välfärdssystem de inte bidrar till.

Nu anser Miljöpartiet att polisen inte ska göra sitt arbete, utan att de ska blunda för dem som missköter sig. Med denna attityd får jag en obehagskänsla inte bara för partiet utan för deras uppfattning om lag och rätt.

På vilket sätt avser man att uppmuntra människor till lagligt agerande när deras första intryck av landet är att dess regler inte gäller? Att de som kommit hit på laglig väg inte ska premieras för detta utan att de som begår brott ska daltas med?

Reza