(rubrik saknas)

Återigen har ett kriminellt användande av personlig assistans upptäckts. Detta väcker stor ilska hos oss som värnar om assistansen.

Ilska över att människor utnyttjar systemet för fusk, men också över de uppenbara brister som måste ha funnits hos Försäkringskassan som felaktigt har betalat ut stora summor år efter år.

Fusketmisskrediterar tyvärr också den stora majoriteten av assistansanvändare som är ärliga och beroende av assistansen för sin vardag.

Personlig assistans är nämligen helt avgörande för att många av oss ska kunna leva ett bra liv. Det är snart 20 år sedan rätten infördes och dess betydelse för människors frihet att forma och leva sina liv kan inte överskattas.

Runt 60 000 personer arbetar i dag som personliga assistenter i Sverige. Det är en stor arbetsmarknad som är värdefull för hela samhället. Av de personliga assistenterna är många unga och med invandrarbakgrund, grupper som har särskilda svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Kostnaderna för personlig assistans ifrågasätts ofta och det talas om att vi inte har råd. Men det stämmer inte. I en ny statlig rapport (ISF 2012:18) framgår att Sverige är det enda av 15 jämförda länder i EU som mellan 2005 och 2009 konsekvent har minskat sina utgifter på funktionshinderområdet i förhållande till landets BNP.

Det måste bli slut på baktalandet av assistansen. Se i stället de stora samhällsvinsterna. Det är en unik frihetsreform som vi ska vara stolta över.

Ingrid Näsman Björk ordförande i RBU Stockholm