(rubrik saknas)

Den nya skolorganisationen i Värmdö innebär bland annat att klass 4 och 5 på Kyrkskolan flyttas till Hemmestaskolan, vilket får till följd att lokaler på Kyrkskolan kommer att stå tomma. På Viks skola ska man i stället bygga ut för att man inte får plats i nuvarande lokaler.

Vore det inte bättre om Kyrkskolans klass 4-6 går kvar på Kyrkskolan och eleverna på Viks skola som inte får plats där går på Hemmestaskolan i stället?

Då slipper vi medborgare betala för en utbyggnation av Viks skola och eleverna på Kyrkskolan kan gå kvar. Vore inte det att utnyttja lokalerna effektivast?

Förundrad förälder