(rubrik saknas)

Fortum Stockholm stadsgas har nu återigen höjt priserna och dessutom utan att ha informerat oss kunder i förväg!

Och detta trots att de vid förra höjningen påstod att de då höjde så mycket för att därmed inte behöva göra fler prishöjningar. Och trots att Energimarknadsinspektion ska komma med förslag till lagändringar som ska stärka konsumentskyddet från kraftfulla prisökningar.

Dessutom är Fortums svar på mina frågor angående denna prishöjning bland annat att de har annonserat i DN och Metro med information om prishöjning. Det får mig att undra om detta blir den vanliga policyn bland företag.

De har även sagt att det står på min faktura, vilket inte stämmer. Det enda som framgår är den högre summan och ingenting annat. Uppenbarligen gäller inte konsumentsskyddslagen Fortum gas, eftersom de under så lång tid fått ta kraftfulla överpriser utan att någon myndighet stoppat dem.

Är det nu bara en tidsfråga innan andra vinstdrivande företag väljer samma tillvägagångssätt?

Åsa B