(rubrik saknas)

Ungdomsarbetslösheten i Sundbyberg är oroväckande hög. I januari var den 2 procent högre än i Stockholms län.

Fler insatser behövs för att ge de arbetssökande hjälp med att vända utvecklingen i stället för att de som i dag sitter ensamma vid en dator på Arbetsförmedlingen och förväntas hitta ett lämpligt arbete. Det är otillräckligt och slöseri med resurser att inte ta människors vilja och önskan om att hitta ett arbete på allvar.

Mer konstruktiva lösningar behövs för att ge fler möjligheter att få ett arbete. Det krävs duktiga handledare – coacher – som hjälper dem med att skriva ansökningar och cv:n med presentationer av dem själva och deras egenskaper som inger dem hopp om ett arbete utifrån deras kunskaper och erfarenheter.

Våra unga vill ha ett arbete, men då krävs att de får den insats som behövs av arbetsförmedlarna för att de ska lyckas, framförallt genom coaching och handledning.

Socialdemokraterna har misslyckats med att se till att ge våra arbetssökande i Sundbyberg kraft, ork och självtillit. Det behöver göras mer än det som görs i dag för våra arbetslösa, framförallt våra ungdomar.

Ett sätt att komma tillrätta med våra unga arbetslösa är att se till att fler praktikplatser ordnas genom goda kontakter med näringslivet, så att de inte behöver riskera att hamna i utanförskap.

Ulla Sandenskog (M), ledamot i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden