Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Solnas girighet slår allt hårdare mot våra barn” den 5 mars:

Vi har i grunden en bra förskola i Solna med samma ekonomiska förutsättningar som genomsnittet i länet. Föräldraundersökningen som genomfördes i våras visade att 94 procent instämde i påståendet att deras barn trivs i förskolan.

Självklart kan all verksamhet bli bättre och i grunden handlar det om hur verksamheten organiseras. I år höjs förskolans budget från 438 mkr år 2012 till 465 mkr år 2013. Det är en stram höjning som ställer krav på att verksamheten organiseras på ett bra sätt.

Den mat som serveras i förskolan ska enligt avtal serveras senast 120 min från det att den är färdiglagad. Hanna skriver att maten är uppvärmd i 6 timmar. Jag har tidigare bett henne bekräfta dessa uppgifter men inte fått något svar.

Det är viktigt att Hanna och andra föräldrar som är missnöjda vänder sig till sin förskolechef så att felaktigheter kan rättas till eller missuppfattningar redas ut.

Vidare finns en utbredd missuppfattning att investeringen i arenan med 15 000 nya arbetsplatser och ny kollektivtrafik skulle vara till förskolans nackdel. De medel som investeras är vinster från försäljningar som enligt lag inte får användas till drift av förskola, skola, äldreomsorg etcetera.

Arion Chryssafis (M)

ordförande i barn- och utbildningsnämnden