(rubrik saknas)

Omklädningsrummen vid Skytteholmsskolans gymnastiksal är väldigt nedgångna.

Färgen har flagnat från väggarna, det är smutsigt och en del toaletter är trasiga.

Miljön är totalt ovärdig och ingen vuxen idrottsutövare hade accepterat att byta om, än mindre att duscha, i en sådan miljö.

Vi behöver bara se omklädningsrummen när vi spelar fotboll där på helgen eftersom min son går i en annan skola, och vi kan bara hoppas att de värsta omklädningsrummen inte används av de elever som går på skolan. Om de gör det är det under all kritik.

Vad kan det kosta att köpa några färgburkar och fräscha upp i omklädningsrummen?

Jennie Spetz