(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Läxor bara för de som har lätt i skolan” den 5 mars:

Läxor kan vara bra, men skolan har det yttersta ansvaret för att alla elever når målen. Som ett komplement till skolundervisningen bör Järfälla kommun ordna läxhjälp åt de elever som vill. Det skulle kompensera för att alla barn inte får samma stöd i läxläsningen hemma.

För barn i lägre åldrar skulle detta kunna ske på fritids. För barn i högre årskurser och på gymnasiet skulle kommunen kunna erbjuda läxhjälp i samarbete med ideella föreningar och frivilligkrafter.

Ett samarbete finns redan mellan Jakobsbergs bibliotek och Röda Korset och vi tror att detta koncept kan utvecklas.

Mattecentrum är ett annat exempel på en förening som driver ”räknestugor” med hjälp av volontärer i 18 svenska städer. Järfälla kommun skulle kunna stödja en sådan förening vid etableringen, då mer resurser behövs. Själva verksamheten kan sedan bedrivas till en mycket låg kostnad i skolornas egna lokaler.

Centerpartiet har i utbildningsnämnden föreslagit att kommunen ska utreda möjligheterna till ett organiserat samarbete med föreningar som denna och andra. Nu hoppas vi att även övriga partier ska ansluta sig till vår linje!

Joel Malmvall (C), ersättare i utbildningsnämnden

Erik Östman (C), ledamot i barn- och ungdomsnämnden