(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”De lösa hundarna stör djur och människor” den 12 mars:

Tack till Johan som tog upp problemet med de lösspringande hundarna i naturreservatet. Denna fråga har jag diskuterat med Stockholms stad sedan 2009.

Vid flera tillfällen har ansvariga vid trafikkontoret i denna tidning uttalat sig och sagt att de ska sätta upp skyltar.

Jag har personligen vänt mig till en förvaltningschef, som ytterst är ansvarig för att skyltarna kommer upp. Jag har även vänt mig till den som utformar skyltarna och ser till att de kommer på plats, för att få besked om när dessa skyltar kommer.

Varje gång har det sagts att de kommer inom en viss tid, men utan att det har skett. Senast skulle de ha kommit i september 2012.

Låt oss hoppas att dessa skyltar kommer på plats. Jag nämner att på de redan befintliga skyltarna står det finstilt och inbäddat att ”Hundar ska hållas kopplade i reservatet”. Tyvärr tycks detta förbigå hundägarna. Kontakta gärna trafikkontoret och fråga efter dessa skyltar!

Gail, Kista