Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Gångtrafikanter, cyklister och bilister som korsar Hammarby Allé/Textilgatan vid Mårtensdal – skärp till er! Jag ser mycket från mitt fönster och kan konstatera att alla ska komma fram först i trafiken.

Cyklister till och från Södermalm slår rekord! Om det stannar bilister för gångtrafikanter eller tung trafik, kör många cyklister sicksack mellan människor och fordon. Den tunga trafiken som under en längre tid trafikerar korsningen vid Mårtensdal har längre bromssträcka än du tror – men du ska först fram ändå.

Från båda håll på Hammarby Allé, vid korsningen Mårtensdal, är det väjningsplikt vilket innebär ”att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led”. På ren svenska: Du har skyldighet att väja/vika åt sidan/gira/stanna för annan trafik på korsande väg eller led.

Fråga till gångtrafikant som envisas med att gå på Hammarby Allé (intill byggtomten) trots att skyltning hänvisar gående till andra sidan gatan: Vad förlorar du i tid om du går över på andra sidan och går på trottoaren?

För bilister och tung trafik som kör ut från Sjöfartsgatan med gångtrafikanter på ”fel sida” ökar risken för olyckor. Att det ännu inte har inträffat en olycka på Hammarby Allé är märkligt.

Vi har spårvagnar och bussar som transporterar människor till och från Hammarby sjöstad under många timmar på dygnet. Alla är vi på väg någonstans, men varför har du så bråttom?

Att du inte ens kan möta din medmänniska med blicken? Ge ett leende till dem du möter? Vart har medmänskligheten, vänligheten och artigheten tagit vägen?

Lena