(rubrik saknas)

Öppet brev till Arion Chryssafis (M), ordförande i barn och utbildningsnämnden, och Aini-L­eena Niva, chef för Solnas förskolor:

Jag är mamma till en underbar pojke på fyra år som går i en förskola i Råsunda. Vi flyttade hit från Södermalm för några år sedan.

Under dessa år har Solna gått från att vara ett värdigt alternativ till Söder, till att totalt chansera. Förskolan är bara ett av områdena, men det jag väljer att fokusera på. Det är det viktigaste för tusentals Solnabor och även för dem som ni vill ska flytta in i de bostäder ni bygger.

Nyligen presenterades förkolebudgeten för 2013. Där framgick att det ska sparas in 5 miljoner på förskolan, främst genom att öka barngrupperna ytterligare och att inte ta in vikarier vid sjukdom.

Vi trodde inte att ni kunde spara in på våra barn mera. Nedskärningarna som ni har gjort har lett till en omodern förskola med låg standard. Barngrupperna blir allt större och personalen upplevs som mer och mer stressad. Min pojke har gått från att gilla dagis till att ha ont i magen och inte tycka om att gå dit alls.

När jag frågar varför svarar han: ”Det är rörigt. Jag trivs inte längre. Ingen har tid med mig.”

Maten är undermålig. Mat som ligger uppvärmd i sex timmar förlorar sitt näringsvärde.

Pedagogiken har fått stryka på foten. Till exempel bedrivs ingen kreativ verksamhet längre. Att Solna samtidigt skurit ner på kulturskola är en enorm förlust för kommunens invånare.

Solna stad har bränt skattepengar på sådant som inte höjer livskvaliteten för oss invånare. Nu är det dags att städa upp och ge tillbaka. Speciellt till det vackraste vi har, våra barn.

I ett tv-inslag på TV4 Stockholm påstod du, Arion, att du inte hade fått några klagomål. Men vi är flera som har skrivit till dig under det gångna året.

Nu är det dags att du och Aini-L­eena visar oss att ni tar ert jobb på allvar. Dags att städa upp efter den bedrövelse som Solnas girighet orsakar dess invånare.

Hanna