(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Tunnelbana drar inte till sig brottslighet” den 19 mars:

Tack Mikael Beckman för din omtanke om oss Täbybor och vår lust att få åka buss och t-bana.

Dina funderingar stämmer dock inte med den verklighet som vi i Kyrkbyn och jag förmodar också invånare i Åkersberga och Vallentuna känner.

Att kapa Roslagsbanan vid Roslags Näsby och tvinga oss att åka buss till en t-banestation i Täby centrum eller Arninge är inte bara en påfrestning för oss. Alla stackare som ska försöka gå på t-banetåget i Mörby Centrum och vid Danderyds sjukhus samt vid efterföljande stationer får då svårt att komma på.

Problemet med t-banan är nämligen att dess kapacitet i dag slår i taket under rusningstrafiken. En förlängning av tunnelbanan ökar inte dess kapacitet.

Ett bättre alternativ som faktiskt ökar kapaciteten i kollektivtrafiken är :

1. En utbyggd Roslagsbana med tätare trafik.

2. En kompletterande t-banegren från Mörby till Odenplan enligt Handelskammarens förslag.

3. Därefter en t-baneförlängning till Täby.

Landstingets trafiknämnds beslut att omgående få i gång Roslagsbanans utbyggnad hälsar jag som Kyrkbybo med stor glädje. Bedrövelse känner jag inför Socialdemokraternas förhalande.

Kollektivtrafiken i norrort måste förstärkas i närtid med tanke på alla som flyttar hit .

Hans E