(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Täby är på väg att bli en tätbebyggd förort” den 12 mars:

I sin insändare undrade Ola Jennebrink om Täbyborna vill ta ansvaret för en befolkningsökning de inte har bett om.

För min del är svaret solklart ja. Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor och många vill flytta hit tack vare de många möjligheter som finns.

Självklart ska vi i Täby dra vårt strå till stacken. Vi ska vara stolta över att många vill flytta hit. Om solidaritetsargumentet inte räcker, tänk egoistiskt: Med ökande befolkning som betalar skatt blir det enklare för kommunen att ha råd att betala för god service till oss när vi blir gamla.

Jag hyser sympati för en viss grad av konservatism, men att önska att allt ska förbli som det varit är en orealistisk föreställning. Omvärlden förändras, och det måste Täby, Stockholm och Sverige också om vi inte ska halka efter i den globala konkurrensen.

Henrik Olsson