(rubrik saknas)

I åtta år har ett ärende gällande bygget av 34 radhus på fastigheten Lunda 6:1 Kälvesta pågått på stadsbyggnadskontoret.

Vi får genomfart på Tumultgränd-Kälvesta, vilket ökar trafiken oacceptabelt mycket på denna gata som är 200 meter lång med en maxhastighet på 30 kilometer i timmen. Här finns ett dagis med 80 barn och en vändplan.

På stadsdelsnämndsmötet Hässelby/Vällingby var alla politiker eniga och röstade nej till byggnation. Men i nämnden sitter fyra kommunfullmäktigeledamöter. När ärendet kom upp i kommunfullmäktige röstade dessa för byggnation. Hade dessa kommunpolitiker röstat som i stadsdelsnämnden hade det blivit avslag för byggnation. Ärendet överklagades till länsstyrelsen som gick på kommunfullmäktiges linje.

Stadsdelsnämnderna kom till för att komma närmare folket, vilket dessa politiker inte har velat anamma. De röstar nej i stadsdelsnämnden, men röstar ja i kommunfullmäktige. Vilket svek.

Man kan inte lita på dessa politiker. Hur behandlas andra ärenden i nämnden?

BGT