(rubrik saknas)

Svar till ”Fler får bostad med enklare hyresregler”den 26 februari:

Stockholms Handelskammare argumenterar för enklare regler för andrahandsuthyrning av bostäder. Man vill även på sikt ”förenkla byggregler och reformera hyressättningen” och tror att det ska generera fler bostäder.

Idéerna är inte nya. Men att göra det svårare för unga, rörelsehindrade och barnfamiljer är inte rätt väg.

Byggmarknaden domineras av ett fåtal, svenska byggföretag. Varför? Och varför får just JM bygga bostäder vid Brommaplan?

Resultatet blir en illa fungerande marknad med skenande kostnader, där kvaliteten hos nya bostäder många gånger är undermålig. Detta oligopol har kritiserats länge. Varför nämner inte Handelskammaren dessa problem? Och vad händer med barnfamiljer, pensionärer, ungdomar och gamla, när hyrorna höjs kraftigt? Stockholm är ju redan en segregerad stad.

Vad Stockholm behöver är bostäder för runt 20 000 kronor per kvadrat vid försäljning, vilket de kostar på många håll i övriga landet.

Att mark att bygga på saknas är en seglivad myt. Varför har flertalet nybyggda hus i innerstan bara fem eller sex våningar? Politikerna och näringslivet bygger in systemfel i områdena redan från början.

Stockholmarna behöver radikalt fler och billigare bostäder med högre kvalitet och närhet till innerstan. Utländska byggföretag måste i realiteten få tillgång till den svenska byggmarknaden. Stockholms Handelskammare nämner inte ens detta. Vem företräder egentligen kammaren?

F d byggnadsingenjör