(rubrik saknas)

Just nu har vi 5–10 minuters raster då eleverna stressar i väg till nästa lektion. Eleverna blir uttröttade!

Varför har det blivit så här? Min åsikt är att Skolverket drömmer om att få upp Sverige i en högre standard, med bättre utbildning och betyg. Men kommer mindre rast och återhämtning göra oss elever mer fokuserade under lektionerna? Nej.

Just nu finns det en längre rast om dagen: lunchrasten. Under lunchrasten hinner eleverna ändå bara att äta innan nästa lektion drar i gång igen!

Mitt förslag är att varje dag ha en 30-minutersrast där eleverna hinner återhämta sig ordentligt och gå ut utomhus för att hämta frisk luft. Jag tror att det skulle hjälpa eleverna att orka mer under lektionstid och ge dem en chans att lära sig ämnet utan press och stress. Det skulle göra att Sveriges elever skulle få ett intresse för något ämne och det skulle ge oss bättre standard.

Upprörd elev